Intervju načelnika Rasinskog upravnog okruga nedeljnom listu “POBEDA” od 28. 12. 2012. godine.

1. Pre dolaska na funkciju načelnika Rasinskog upravnog okruiga imali ste bogato iskustvo u oblasti privrede. Bili ste uspešan komercijalni direktor jedne “Merime”, a osetili ste i puls privatnih preduzeća. Koliko Vam to iskustvo znači u suočavanju sa problematikom okruga kao što je Rasinski?

Privredna problematika Rasinskog okruga je vrlo teška i kompleksna. U prethodnom periodu, nažalost, vrlo uspešno je izvršena demontaža privrednih subjekata u Srbiji i Rasinskom upravnom okrugu. Broj zatvorenih preduzeća i otpuštenih radnika po raznim osnovama i broj radno sposobnih a nezaposlenih radnika, dovoljno govori o tome. Pred nama je veoma težak posao, pokretanje, oživljavanje privrednih aktivnosti. Vremena za čekanje više nema, a očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta je prioritet nad prioritetima. Pokretanje i oživljavanje privrednih aktivnosti podrazumeva stvaranje određenih preduslova i to pre svega kroz stvaranje takvog privrdnog ambijenta koji će olakšati investiranje, otvaranje i što brži početak rada preduzeća i radnji. To mora da budu prioritetni zadatak lokalnih samouprava. Grad Kruševac je već učinio značajne pomake u tom smeru i prvi rezultati su već ostvareni.

Preduzeća u restrukturiranju moraju da kreiraju atmosveru hitnosti i ozbiljnosti. Neophodno je da se ozbiljno pozabave analizom poslovanja , da naprave sveobuhvatni poslovni plan, odrede održivu poslovnu strategiju i reorganizuju se što pre. Mislim da vreme oslanjanja na budžet i državu polako ističe.

Izgradnja autoputa Pojate – Preljina i početak rada Slobodne Carinske zone u Kruševcu, sigurno će biti dodatni motiv za investitore. Uz dodatne mere Vlade Republike Srbije, pre svega subvencioniranje novootvorenih radnih mesta i već započete razgovore sa potencijalnim partnerima, optimista sam što se tiče investicija za narednu 2013. godinu.

Moje iskustvo od preko 30 godina rada u privredi govori da nema nerešivih zadataka, nego da ima sposobnih i manje sposobnih ljudi.

2. Rasinski upravni okrug, sa sedištem u Kruševcu, ima brojne resurse i potencijale koji nisu dovoljno afirmisani na nivou Republike Srbije, što je jedna od pretpostavki za pozicioniranje u uslovima kada se godinama govori o regionalizaciji, što može imati bitan uticaj na dalju sudbinu našeg kraja. Da li ste imali vremena da sagledate tu poziciju?

Uspešnija alokacija postojećih resursa Rasinskog upravnog okruga, svakako bi za direktnu pozitivnu posledicu imala privredni razvoj i rast standarda stanovništva. Počev od prirodnih resursa (bogatstva u termalnim i mineralnim vodama, šumama). Blizina velikih planina i banja, pre svega Kopaonika i Ribarske Banje preduslov su za razvoj rekretivnog, zdravstvenog istorijskog turizma, ali i svih drugih oblika pratećih uslužnih delatnosti. Takođe osnovni resurs u koji u narednom periodu treba ulagati je poljoprivredna proizvodnja, uvećavanje obima, osavremenjivanje i usmeravanje ka izvozno orjentisani kulturama. Nepravedno zapostavljen potencijal su i naša mala i srednja preduzeća čijem razvoju će biti posvećena posebna pažnja.

Svakako najveći resurs su kreativni, vredni, stručni i pošteni ljudi, resurs u koji vredi bezuslovno ulagati.

3. U našem okrugu ima nekoliko velikih preduzeća, kao što su “Petoletka” i “14.oktobar”, koja nisu privatizovana, a važna su za dalje funkcionisanje celog područja, da ne kažem Srbije. Šta Savet Rasinskog upravnog okruga može učiniti u tom cilju?

Ko malo duže pamti, dobro zna šta su za naš okrug u dobra vremena značili. “Prva Petoletka” i IMK “14 Oktobar” o tome ne treba trošiti reči. Savet Rasinskog upravnog okruga će na svojoj prvoj sednici u januaru 2013. godine, staviti na dnevni red stanje u privredi okruga. Naravno da će mo najviše pažnje posvetiti stanju u ovim firmama. Takođe, predstavnicima ovih firmi vrata su uvek otvorena. Svaku ideju, predlog, zahtev spremni smo da analiziramo, prihvatimo, pomognemo.

4. Iako nije u proteklom periodu bilo razdora između grada Kruševca i okolnih opština, nije bilo ni velikih zajedničkih poduhvata, osim izgradnje regionalnog vodovoda. Može li izgradnja auto-puta od Pojata do Preljine biti jedan od velikih projekata koji imaju izuzetan značaj za ovaj kraj? Ima li i drugih planova?

Izgradnja savremenog autoputa Pojate-Preljina je svakako izuzetna kapitalna investicija od velikog značaja za Rasinski okrug. Kratkoročno, očekujemo upošljavanje naše, lokalne građevinske operative i njihovih kooperanata, rast aktivnosti uslužnog sektora itd. Dugoročno, izgradnjom ovog autoputa i povezivanjem koridora 10 i 11, Rasinski okrug prevazilazi problem nedovoljno povoljnog geografsko-infrastrukturnog položaja. Uz postojeće resurse ovaj projekat će dodatno motivisati investitore i doprineti osnovnom, prioritetnom cilju: otvaranju novih privrednih subjekata i novih radnih mesta.

5. Regionalna privredna komora – Kruševac nesumnjivo predstavlja značajnu sponu povezivanja Kruševca i okolnih opština. Kakva je saradnja Saveta Rasinskog upravnog okruga i RPK? Može li biti opsežnija i kako?

Saradnja Regionalne privredne komore i Saveta Rasinskog upravnog okruga je i dosada bila na solidnom nivou. Dobro je poznato da je u uređenim ekonomijama, privredna komora, kao asocijacija privrednika, strateški partner vlasti. Neću se ustručavati da iniciram još bolju saradnju sa privrednicima i i Regionalnom privrednom komorom.

Insistiraćemo na što većem broju sastanaka, da bi upoznali i sagledali probleme, čuli ideje i primedbe i iste preneli na najkorektniji i najkompetentiji način relevantnim subjektima u Državi i Vladi Republike Srbije, radi njihovog brzog rešavanja.

6. Kako ocenjujete odlazeću 2012. sa stanovišta standarda građana Rasinskog okruga i položaja privrednih društava i kakva su Vam očekivanja?

Odlazeća 2012 godina, nažalost bila je godina pada industrijske i poljoprivredne proizvodnje i bruto društvenog proizvoda a samim tim standarda građana.

Dolazeća 2013 godina nameće nam težak zadatak u zaustavljanju negativnih tendencija. Nadam se da ćemo uz pozitivne pomake u radu administracija lokalnih samouprava, uz pozitivne efekte od kapitalnih infrastrukturnih investicija, uz nove investicije i sa više efikasnog rada podići nivo privrednih aktivnosti i povećati broj radnih mesta. Ako u tome uspemo, standard građana će početi da raste.

Koristim priliku da svim žiteljima Rasinskog upravnog okruga, čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike, poželim puno zdravlja, bolji standard kao i lični i porodični uspeh.

Ostavite odgovor