Obeležen Dan civilne zaštite

U Rasinskom upravnom okrugu održana je druga redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije kojom je ujedno obeležen i 1. mart – Dan civilne zaštite.

CIVILNA-ZASTITA

Na dnevnom redu bile su i druge tačke vezane za aktuelnu problematiku rada Štaba. Sastanku je predsedavao načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić, a prisustvovala je i gradonačelnik Jasmina Palurović.

Na početke obeležavanja Svetskog dana Civilne zaštite podsetio je načelnik RUO Ivan Anđelić. Ovaj dan ustanovljen je 1990.godine  odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite. CZ  je organizovan sistem čija je osnovna delatnost zaštita, spasavanje i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda, tehničko –tehnoloških nesreća i drugih većih opasnosti koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra  i životnu sredinu u miru i vanrednom i ratnom stanju.

Specijalizovane jedinice obrazuje Sektor za vanredne situacije za teritoriju RS, odnosno za područja upravnih okruga.

Na sednici je održana prezentacija realizovanih aktivnosti tokom prethodne godine, od kojih posebno treba izdvojiti vežbu „SISTEM 2021″ i to na teritoriji Kruševca i Trstenika. Cilj vežbe koja je održana 5.novembra prošle godine, bio je da se proveri sistem organizovanja i funkcionisanja CZ na teritoriji 49 lokalnih samouprava u RS.  Vežba je imala odličnu reakciju svih struktura društva.

Za uspešnu saradnju, MUP RS uručio je Zahvalnicu Vojsci Srbije, Garnizonu Kruševac i Centru za obuku logistike.

Osim svečanog dela, u okviru radnog  dela sednice, razmatrani su i usvojeni: Poslovnik o radu Okružnog štaba, Izveštaj o načinu funkcionisanja i stanju izvršenih priprema za odbranu od grada za 2022. i Izveštaj o šumskim požarima iz 2021., kao i pripremi za letnju sezonu tekuće godine.