Potpisan Memorandum o saradnji sa Univerzitetom u Nišu

U Kruševcu je dana 02.03.2016 godine, potpisan Memorandum o saradnji između Grada (gradonačelnik Dragi Nestorović), Ekonomskog fakulteta u Nišu (dekan prof. dr Jadranka Đurović Todorović) i Pravnog fakulteta, takođe iz Niša (dekan prof. dr Miroslav Lazić). Potpisnici su saglasni da rade na otvaranju visokoškolskih jedinica ovih fakulteta u Kruševcu, koje bi trebalo da zadovolje potrebe privrede i lokalne zajednice.

Današnjem sastanku u Kabinetu gradonačelnika prisustvovali su i načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić, predsednik Regionalne privredne komore Predrag Vukićević i asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Zoran Tomić, a nakon toga su obišli prostor u zgradi Narodnog univerziteta.

Višegodišnja ideja da Kruševac postane univerzitetski centar, danas počinje svoju konkretnu realizaciju potpisivanjem ovog Memoranduma. Opredeljenje Grada, istakao je gradonačelnik Nestorović, je da saradnja otpočne prvo sa državnim Univerzitetima. Cilj je da se smanji odliv omladine, ali i obrazuju profili potrebni privredi Grada i okruga. Takođe, to će predstavljati i materijalnu uštedu, odnosno smanjenje ukupnih troškova školovanja studenata iz Kruševca.

univerzitet-Nis-Memorandum-1
Potpisivanje Memoranduma

Kako se navodi u tekstu Memoranduma, niški Univerzitet i Grad Kruševac imaju zajedničke interese u oblasti obrazovanja, razvoja mladih kadrova i realizacije projekata od obostranog interesa sa ciljem prosperiteta na putu evropskih integracija, uz potpuno praćenje savremenih evropskih i svetskih razvojnih tokova.
univerzitet-Nis-Memorandum-2
Saradnja će se zasnivati na principima partnerstva, odgovornosti, zajedničkog planiranja, transparentnosti, konsenzusa…

U cilju razvoja ne samo obrazovnog procesa već i privrede regiona organizovaće se zajednički naučni skupovi i realizovati projekti sa zadatkom afirmacije u svrhu razvoja privrede regiona.

Nastava na visokoškolskim jedinicama obavljaće se u prostorijama rekonstruisanog Radničkog univerziteta gde su stvoreni svi potrebni uslovi za njeno izvođenje.

Procedura otvaranja jedinica Ekonomskog i Pravnog fakulteta iz Niša odvijaće se po fazama, a prema rečima dekana Ekonomskog fakulteta prof.dr Jadranke Đurović Todorović, početak rada, odnosno otvaranje planira se za oktobar ove školske godine.