Rasina Administrative District » Odeljenje inspekcije rada

Odeljenje inspekcije rada

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE
Odeljenje inspekcije rada
tel. 440-478
tel. 427-944 lok.123

Načelnik službe: Bratislav Milojević
Izvršioca: 8

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– u oblasti zaštite na radu u preduzećima i kod preduzetnika
– utvrđuje ispunjenost propisanih uslova u obavljanju delatnosti preduzeća i preduzetnika.