Rasina Administrative District » Odeljenje sanitarne inspekcije

Odeljenje sanitarne inspekcije

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Odeljenje sanitarne inspekcije
tel. 440-296
tel. 427-944 lok.126

Načelnik službe: Dr Goran Marković
Izvršioca: 9

Nadležnost Odeljenja sanitarne inspekcije

Sanitarni nadzor:
-u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.
-u oblasti zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (P.O.U.).
-u oblasti javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće.
Sanitarni nadzor u objektima:
-zdravstvene delatnosti
-pružanje usluga lične higijene(frizerski,kozmetički saloni i dr.)
-u objektima u oblasti socijalne zaštite, vaspitno-obrazovne ustanove (obdaništa, škole, fakulteti), objekti sporta i kulture i objekti javnog saobraćaja.