Rasina Administrative District » Odeljenje tržišne inspekcije

Odeljenje tržišne inspekcije

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA
Odeljenje tržišne inspekcije
tel. 439-861
tel. 427-944 lok.127

Načelnik službe: Novica Rajković
Izvršioca: 10

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
-kontrola prometa roba i usluga
-kontrola kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda
-kontrola prometa neprehrambenih proizvoda
-kotrola merila i mernih jedinica, upotreba robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta.
-kontrola u cilju zaštite potrošača
-kontrola snabdevenosti tržišta i kontrola cena
-kontrola po prijavama građana
-kontrola izdavanja računa-fiskalnih isečaka