Rasina Administrative District » Odeljenje turističke inspekcije

Odeljenje turističke inspekcije

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA
Odeljenje turističke inspekcije
tel. 425-128
tel. 427-944 lok.156

Izvršioca: 5

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
-kod sprovođenja Zakona o turizmu
-u obavljanju turističke delatnosti
-u obavljanju ugostiteljske delatnosti
-u utvrđivanju mera i poslovana promociji i unapređenju i razvoju turizma.
-utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova i kontrola ispunjenosti uslova u obavljanju turističkih i ugostiteljskih delatnosti.