Sedamnaesta sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Na sedamnaestoj sednici Saveta Rasinskog upravnog okruga održanoj dana 29.07.2009. god, jednoglasno su doneti sledeći zaključci:

-Savet Rasinskog upravnog okruga inicira pokretanje svih raspoloživih subjekata: državnih organa i nosilaca javnih ovlašćenja u cilju sveobuhvatne zaštite sliva i vodozahvata akumulacionog jezera Ćelije, prvenstveno u sanitarnom, urbanističkom i ekološkom aspektu zaštite.

-ovlašćuje se Načelnik Rasinskog upravnog okruga da u najkraćem roku obavi sastanke i kontakte sa nadležnim državnim organima, nosiocima javnih ovlašćenja i lokalnim samoupravama u cilju realizacije zaključka i da o istom obavesti ovaj Savet.

Savet rasinskog upravno okruga saglasan je sa inicijativom izrade regionalnog prostornog plana Centralne Srbije, uz učešće kompetentnih predstavnika svih lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga.

Posted in News