Sednica Okružnog štaba za vanredne situacije

Dana 12. 12. 2013.godine u prostorijama Rasinskog upravnog okruga, održana je treća redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga.

20131212.jpg

Na sednici je razmatrana sledeća problematika:

1. Informacija o preduzetim merama i aktivnostima za delovanje preduzeća, organizacija i službi u zimskim uslovima;

2. Izveštaj o osposobljenosti sistema za uzbunjivanje i ispravnosti sirena na teritoriji Rasinskog okruga, sa posebnim osvrtom na stanje sistema za uzbunjivanje nizvodno od akumulacije „Ćelije“

3. Analiza rada Radarskog centra Kruševac u tekućoj godini

4. Analiza rada gradskog i opštinskih štabova za vanredne situacije u 2013.godini

5. Informacija o izradi Operativnog plana zaštite i spasavanja od snežnih nanosa na autoputu koridor 10, deonica Pojate – Ražanj;

Ostavite odgovor