Rasina Administrative District » County Counciltitle_li=News » Tridesetdruga sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Tridesetdruga sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 21.07.2011.god. održana je tridesetdruga sednica Saveta okruga sa sledećim dnevnim redom.

1. Konstituisanje Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga i usvajanje Poslovnika i Plana rada štaba.

2. Mogućnosti za unapređenje privredne saradnje između Republike Srbije i Portugala sa posebnim osvrtom na privlačenje potencijalnih investitora.

3. Informacija o aktivnostima Školske uprave sa sedištem u Kruševcu u procesu upisa učenika u školsku 2010-11. godinu.

Na predlog, predsednika opštine Aleksandrovac gosp. Jugoslava Stajkovca Savet je razmatrao i informaciju o posledicama vremenske nepogode od 24.06.2011. godine, razmerama štete na teritoriji opština Rasinskog upravnog okruga, kao i mogućnostima za sanaciju štetnih posledica.

Dana 03.06.2011. godine održana konstitutivna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj su usvojeni Zaključci o obrazovanju Okružnih štabova za vanredne situacije, između ostalih i štaba Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu. Konstitutivni sastanak i usvajanje osnovnih akata direktna su posledica primene Zakona o vanrednim situacijama i Uredbe o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije. Po konstituisanju štab je usvojio Poslovnik o radu i Plan rada štaba za 2011. godinu.

20110802_1.jpg

Druga tačka dnevnog reda zamišljena je kao pripremni sastanak za posetu reprezentativne delegacije portugalskih privrednika i potencijalnih investitora. U radu Saveta učestvovali su i predstavnik Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj gosp. Milan Milanović (zadužen za saradnju sa zemljama “Beneluksa”), kao i predsednik srpsko – portugalskog poslovnog Saveta, gosp. Milorad Bašić. Najavljen je dolazak ambasadora Portugala sa potencijalnim investitorima i to najverovatnije 19. tog i 20.tog septembra.

Gosti su upoznali Savet sa postojanjem investicionog interesovanja privrednih subjekata iz Portugala. Obavestili su prisutne da će delegaciju Portugala između ostalih činiti i prvi ljudi JP “Vodoprivrede”, “Elektroprivrede” Portugala.

Predsedavajući traži bliže smernice, uputstva kako da se što više konkretizuju i gostima približe ideje. Šta predsednici da pripreme od dokumentacije.

20110802_2.jpg

Savet je, na kraju, zaključkom prihvatio informaciju o aktivnostima Školske uprave sa sedištem u Kruševcu u procesu upisa učenika u školsku 2010-11. godinu.

Takođe usvojen je i zaključak u vezi štete prouzrokovane elementarnom vremenskom nepogodom od 24.06.2011. godine, na teritoriji opština Aleksandrovac, Brus, kao i grada Kruševca, kao i pokrenuta inicijativa prema nadležnim ministarstvima da bez odlaganja i u skladu sa mogućnostima uzmu učešća u sanaciji štetnih posledica.

Leave a Reply