36-ta sednica Saveta okruga

Dana 12. 04. 2013. god.  sa početkom u 12, oo časova, u prisustvu predstavnika svih lokalnih samouprava sa teritorije Okruga, održana je 36. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga.  Na sednici je razmatrana sledeća problematika:

1. Problematika vodosnabdevanja u Rasinskom upravnom okrugu;
2. Problematika nezaposlenosti u Rasinskom upravnom okrugu;
3. Aktivnosti vezane za osnivanje Regionalne razvojne agencije Rasinskog okruga;
4. Organizacija centralne proslave dana Vojske Republike Srbije koja će biti održana dana 20. 04. 2013. godine u Kruševc

Direktor JP “Vodovod” Kruševac, Slobodan Lazić, je iscrpno upoznao prisutne sa do sada obavljenim aktivnostima po  svim segmentima implementacije Projekta regionalnog sistema vodosnabdevanja Rasinskog okruga Konstantovano je da:
-WTP Majdevo.
Radovi su uglavnom završeni i postrojenje je u funkciji sa novom tehnologijom  i sa novoprojektovanim količinama. Preostalo je da se uradi softver koji će omogućiti da se kompletan proces prerade prati iz komandnog centra
Magistralni cevovod za Varvarin sa rezervoarom
Preostalo je da se izvrši ispitivanje rezervoara na vodonepropustivost, kao i ispitivanje dela cevovoda na pritisak
-Magistralni cevovod za Ćićevac
Preostalo je izvršiti ispitivanje na pritisak kompletnog cevovoda. Takođe potrebno je izvesti radove na prelasku cevovodu na mostu preko Južne Morave. Pored pomenutih radova, finansiranih od strane Evropske Unije, Grad Kruševac, Opštine Ćićevac i Varvarin i Republika Srbija finansiraju još izgradnju :
-Magistralnog cevovoda  fi 500 u  u istočnom delu Kruševca. Radovi su završeni,
-Rezervoara u Lipovcu zapremine 5000 m kubnih. Izvedeno oko 80% radova. Sredstva su obezbeđena od strane Grada Kruševca i Direkcije za vode Republike Srbije. Očekuje se okončanje radova ndo kraja jla 2013. .godine.
-Magistralni cevovod Dedina – Maskare fi 600  Sredstva su  obezbeđena od strane Ministarstva regionalnog razvoja  i lokalne samouprave Republike Srbije i okončanje se očekuje do kraja jula 2013 godine.

Savet je zaključkom usvojio  informaciju o implementaciji projekta Regionalnog vodosnabdevanja Rasinskog okruga, a svi učesnici su se  obavezali na maksimalno angažovanje   u realizaciji, sve u cilju okončanja projekta i   stavljanja u funkciju čitavog sistema.

U nastavku rada rukovodilac Nacionalne Službe za zapošljavanje – filijale Kruševac Predrag Marković je  upoznao članove Saveta  sa stanjem i  tendencijama u pogledu kretanja nezaposlenosti na teritoriji Okruga, kao i aktuelnim merama.

-Na početku izlaganja gosp. Marković  je konstantovao  da je došlo do porasta zaposlenosti u Rasinskom okruga uz rezervu,  da je porast još uvek neznatan i sezonskog karaktera.
-u drugom delu izlaganja bilo je reči o  sredstvima koja su odobrena za akcione planove zapošljavanja., a takođe bilo je reči i javnim radovima.

Zaključkom su obavezane  lokalne samouprave da u najkraćem roku,  u cilju sprovođenja akcionih planova zapošljavanja, potpišu odgovarajuće sporazume sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao i da u pogledu javnih radova ubrzaju aktivnosti na izradi  i dostavljanju projekata  nadležnom ministarstvu.

U pogledu  inicijative za osnivanje Regionalne razvojne agencije Rasinskog okruga konstantovano je da su pripremljena i usaglašena  osnivačka akta te je zaključeno da se ista bez odlaganja uvrste u dnevni red skupštine Grada Kruševca, odnosno skupština opština sa teritorije Rasinskog upravnog okruga. Po  donošenju odgovarajućih skupštinskih odluka, članovi Saveta (ovlašćena lica), će bez odlaganja, pristupiti potpisivanju Ugovora o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, kao i obezbeđenju neophodnih finansijskih sredstava neophodnih za početak obavljanja delatnosti.

Ostavite odgovor