35. sednica Saveta Rasinskog okruga

Dana 26. 02. 2013, u prostorijama Rasinskog upravnog okruga održana je 35. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga sa sledećim dnevnim redom:

1. Konstituisanje Saveta Rasinskog upravnog okruga.
2. Republičke inspekcijske službe: aktuelne aktivnosti, položaj i stepen koordinacije sa organima lokalnih samouprava i drugim državnim organima.
3. Projekti od regionalnog značaja: informacija o realizaciji postojećih i utvrđivanje prioriteta u budućem radu Saveta okruga.

20130227.jpg

Konstituisanjem i izborom najviših organa lokalnih samouprava stvoreni uslovi za konstituisanje i nastavak rada Saveta rasinskog upravnog okruga u novom sazivu. (predsedavajući načelnik Rasinskog upravnog okruga: Branislav Vesić; članovi: gradonačelnik Grada Kruševca, Bratislav Gašić, predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić, predsednik opštine Aleksandrovac Dragan Blagojević, predsednik opštine Varvarin Zoran Milenković; predsednik opštine Brus Zoran Obradović i predsednik opštine Ćićevac Zlatan Krkić.

U okviru druge tačke dnevnog reda članovi Saveta razmatrali su pojave koje se javljaju na teritoriji njihovih opština a zahtevaju intervenciju jednog ili koordiniranu akciju više državnih organa. Savet je doneo više zaključaka: zatraženo je od ministarstva poljoprivrede da aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji predvidi i za teritoriju Rasinskog upravnog okruga angažuje republičkog vodnog inspektora sa sedištem u Kruševcu. Takođe, kod svih nadležnih organa inicirati aktivnosti usmerene ka smanjenju “rada na crno” i uvođenju u legalne tokove.

Treća tačka predstavljala je kratku retrospektivu realizacije projekata iniciranih na prethodnim sednicama Saveta, (sudska jedinica trgovinskog suda, projekti iz oblasti upravljanja otpadom, projekat regionalnog vodosnabdevanja…) ali i priliku da novi saziv iznese nove ideje. Između ostalog, zaključeno je da se bez odlaganja pristupi osnivanju Regionalne razvojne asocijacije za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

Ostavite odgovor