Zaštita sliva jezera

Dana 02. 02. 2011. godine u prostorijama Rasinskog upravnog okruga, održan je sastanak na temu zaštita sliva jezera “Ćelije”.

Sastanku su prisustvovali pored načelnika Rasinskog upravnog okruga, Veljković Dragutina i gradonačelnik grada Kruševca mr. Desimir Pavlović, sa saradnicima, predstavnici opštine Blace i opštine Brus, zatim direktor JKP “Vodovod” Kruševac, Slobodan Lazić i stručnjaci projekta MSIP gosp. Hristo Grozdev, gospođa Galina Ermakova i gospodin Branislav Sekulić

Program podrške razvoju infrastrukture lokalnih samouprava je u sklopu projekta rekonstrukcije sistema vodosnabdevanja odlučio da se i finansiraju određene aktivnosti za zaštitu jezera: “Ćelije” i njegovog sliva.

Prezentovan je nacrt akcionog plana u koji će konačno biti uključene i opštine Blace i Brus u cilju prečišćavanja otpadnih voda iz ovih opština, kao i nacrt sporazuma o razumevanju, kao inicijalni akti.

Cilj sastanka, po rečima načelnika Rasinskog upravnog okruga je nastavak aktivnosti započetih pre godinu i po dana u vezi inicijative pokrenute na jednoj od sednica saveta Rasinskog upravnog okruga. Aktivnosti je bilo u kontinuitetu, pa je u tom periodu urađeno:

-pokrenuta inicijativa kod republičke Agencije za prostorno planiranje za izradu prostornog plana područja posebne namene sliva vodoakumulacije: “Ćelije”;
-pokrenut je proces proglašenja područja predela izuzetnih odlika: “Ćelije”, završena je javna rasprava i podnet zahtev Zavodu za zaštitu prirode Srbije za usaglašavanje studije zaštite sa novim Zakonom o zaštiti prirode. Opštini Brus, predlozi odluka upućeni su na saglasnost.

-nadležna inspekcija Uprave grada Kruševca izvršila je uklanjanje splavova sa jezera i sprečila izgradnju novih objekata u zoni neposredne zaštite.

-obavljene su akcije čišćenja jezera putem javnih radova, na inicijativu JKP “Vodovod” Kruševac, sa svojim radnicima.

-u pripremi je i nova aplikacija za javne radove u 2011. toj godini.

U međuvremenu je MSIP (program podrške razvoju infrastrukture lokalnih samouprava, koji finansira EU a sprovodi Delegacija Evropske Unije u Srbiji finansijski podržala projekat rekonstrukcije regionalnog sistema vodosnabdevanja u vrednosti od 7 miliona evra. Aktivnosti za zaštitu jezera: “Ćelije” i njegovog sliva predstavljaju prirodni nastavak započete rekonstrukcije.

Ostavite odgovor