Trideseta sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 02. 03. 2011. god. sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Rasinskog upravnog okruga, održana je trideseta sednica saveta Rasinskog upravnog okruga. Sednici su pored članova Saveta prisustvovali i Bogoljub Lazarević i Želimir Popov, pomoćnici ministra u ministarstvu prosvete Republike Srbije, kao i John Gallager, savetnik za lokalno ekonomski razvoj pri R. D. E. P. R., sa saradnicima, sa sledećim dnevnim redom:

1. Konkurs za međuopštinska ekonomska partnerstva u okviru programa R.D.E.P.R.2. Prezentacija gospodin: John Gallager, savetnik za lokalno ekonomski razvoj pri R.D.E.P.R.

2. Republičke inspekcijske službe, informacija o radu i planovima za 2011. godinu, odnosi sa lokalnim samoupravama i mogućnosti unapređenja saradnje i uslova za rad.

3. Realizacija zadataka i planovi za 2011. godinu Službe za katastar nepokretnosti Rasinskog okruga, u svetlu reorganizacije katastara Srbije

Predsedavajući, načelnik okruga, je konstantovao da je prvi susret sa gosp. Galagerom bio 07. 12. 2009. godine i da je obzirom na rezultate prvi konkurs uspešno realizovan;news: 20110307_1.jpg

Gosp Galager je najpre obavio kratku rekapitulaciju osnovnih linija programa. Pre svega to su: 1. podrška regionalnim agencijama i podrška opštinama u okviru projekta. Kao kandidatu Srbiji će biti dostupni neki novi fondovi i “ne želimo loša iskustva nekih država koje su bile kandidati kada se 50 procenata novca vraćalo Briselu. Želimo da opštine, privatni sektor i organizacije budu spremne za ovaj momenat. Po prvom ciklusu imali smo 10, 8 miliona evra i nepuna tri meseca vremena za okupljanje oko projekta. Iz Rasinskog Okruga došle su čak 22 projektne ideje, što je najviše na nivou Srbije. Inače u veoma oštroj konkurenciji (više od 220 aplikacije) tri projekta iz Okruga (vinski projekat, poslovne inovacije – gde je Kruševac partner, unapređenje konkurentnosti kompanija) zaslužili su finansiranje.”

Usledila je prezentacija koju je vodio Goran Lapčević, saradnik na programu. Prezentacija je imala dva dela. Prvi se odnosio na učinke prvog, a drugim su predstavljeni uslovi novog ciklusa programa.

Lapčević je objasnio da je centralni princip stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje. Da slede principi jednakih mogućnosti, promocija privatnog i javnog sektora i razvoj. Ukratko je izložio kako je izgledao ciklus počev od identifikacije projekta (od sastanaka Saveta, razvoja ideja, radionica, info dana), sve do razvoja istog.

Drugi deo prezentacije posvećen je novom ciklusu programa koji će se odvijati u narednoj godini i to na takmičarskoj osnovi (6 međupartnerstava za 7 okruga). Osnovna svrha je ista: nove mogućnosti za zapošljavanje. Limit za konkurisanje je do milon evra. Može se konkurisati u pogledu industrije prehrane i pića, konkurentnosti srpskih proizvoda, kvaliteta turističkih usluga i za preduzeća koja osnivaju diplomirani studenti). Ključni datum je 31. mart, dan za dostavljanje prijava. Minimum je učešće tri opštine. Jedna opština može učestvovati u najviše četiri prijave (jedna prijava po oblasti). Slede: plan, promocija, tematske radionice, ocena prijava, do 11. aprila). Stručna pomoć maj – februar 2012. godine. Vrednost ovih projekata je skoro 2 miliona.

Pomoćnici ministra prosvete, ukratko su obrazložili razloge posete Kruševcu i teme o kojima će se voditi razgovori, a to su:
– svakako najaktuelnija tema pitanje štrajkova
– pripreme oko završnog ispita, male mature
– razgovori o kriterijumima za izradu predloga mreže škola,

news: 20110307_2.jpg

Najavili su su donošenje čitavog niza novih propisa, počev od Zakona o osnovnoj i Zakona o srednjoj školi, kao i analizu primene Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, sve do 42 planirana podzakonska akta (Pravilnik o cenama usluga, ocenjivanju učenika) Prisutni članovi Saveta istakli su problem devastacije sela u svetlu mreže škola:

Za ovim su rukovodioci (načelnici i koordinatori inspekcijskih službi), organizacionih jedinica upoznali Savet sa, planovim i aktuelnostima u radu:

– Zatim je savet jednoglasno doneo zaključak kojim je usvojio informaciju o radu inspekcijskih službi i pružio potpunu podršku u implementaciji novih propisa, naročito u oblasti zaštite života i zdravlja stanovništva.

Treća tačka dnevnog reda bila je posvećena novinama u radu Katastra nepokretnosti sa sedištem u Kruševcu i izvestilac je načelnik Službe za katastar nepokretnosti Petar Trajkovski.

Zahvalivši se na mogućnosti da po prvi put učestvuje u radu Saveta okruga gosp. Trajkovski obaveštava članove o:
– tome da je Zavod posebna jedinica formirana od strane Vlade Republike Srbije sa sedištem u Beogradu; da ima šest sektora (za geodetske poslove, sektor katastra, sektor informatike, pravne i opšte poslove…).
– da novom organizacijom služba za katastar nepokretnosti u Kruševcu, pokriva Rasinski okrug (službe u Aleksandrovcu, Varvarinu sada su u sastavu službe u Kruševcu).
– da je završen katastar nepokretnosti i stvorena vlasnička evidencija koja do sada nije postojala;
– da je i većina stanova uknjižena, a da postoje mogućnosti da zainteresovani građani mogu uknjižiti stan i naknadno;
– da je planirana izrada digitalnih katastarskih planova (deo postoji i sada, ali većina je u analognom obliku). Želja je da sve podatke pretoče u digitalni oblik (Kruševac – za sada šest opština).
– da je planirana izrada katastra podzemnih vodova
– i konačno da je napravljena baza podataka adresnog registra od naziva ulica do kućnih brojeva i tačnih adresa (za potrebe više državnih organa)

Ostavite odgovor