Tridesetdruga sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 21.07.2011.god. održana je tridesetdruga sednica Saveta okruga sa sledećim dnevnim redom.

1. Konstituisanje Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga i usvajanje Poslovnika i Plana rada štaba.

2. Mogućnosti za unapređenje privredne saradnje između Republike Srbije i Portugala …

Tridesetprva sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 30.03.2011. godine sa početkom u 11,00 časova, održana je 31. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga:

Tema: upoznavanje sa zakonskom regulativom kojom su uređene obaveze državnih organa i organa lokalne samouprave u okviru priprema za odbranu, kao i implementacija definisanih …

Trideseta sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 02. 03. 2011. god. sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Rasinskog upravnog okruga, održana je trideseta sednica saveta Rasinskog upravnog okruga. Sednici su pored članova Saveta prisustvovali i Bogoljub Lazarević i Želimir Popov, pomoćnici ministra u ministarstvu prosvete …

Sa dvadesetreće sednice Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 22. 04. 2010. godine održana je 23. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Na sednici su analizirani dokumenti od značaja za nastavak finansiranja projekta izgradnje regionalnog sistema vodosnabedevanja: “Rasina”. Konstantovano je da je realizacija projekta i formalno otpočela i to …